DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

guven

Güven: Hizmet verdiğimiz her konuda müşterilerimizin bize güvenmesi bizim için çok önemlidir. Bu, malzeme kalitesinden sertifikasyonuna, sertifikadan fatura doğruluğuna ve çalışanlarımızın dürüstlüğüne kadar her şeyi kapsar.

saygi

Saygı: Gerek çalışanlarımızın gerekse paydaşlarımızın verdikleri emeğe saygı gösterir ve ekip çalışmasını destekleriz. Faaliyetimiz esnasında topluma karşı görevlerimizi yerine getirmek prensibimizdir.
İnsanın doğası olan çevreyi korumaya ve ona destek vermeye çalışırız.
Saygı ve güven duyulan bir şirket olmak bizim için önemlidir.
Tüm çalışanlarımızın faaliyet gösterdiğimiz ülke kanun, yönetmelik ve düzenlemelerine  saygılı olmalarını bekleriz.

isbilmek

İşi Bilmek: Uzun yıllardır tecrübe edindiğimiz alüminyum sektöründe, son derece bilgili ve deneyimliyiz. Müşterilerimizin alüminyumla ilgili her ihtiyacında başvurabilecekleri en önemli kaynak biziz. Çözüm ortağıyız ve en iyi hassas kesim uzmanı olarak kalmak için sürekli bilgilerimizi ve kendimizi geliştirmeyi amaç edinmişizdir.

issagligi

İş Sağlığı ve Güvenliği: Yaptığımız tüm işlerde çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinden hiç bir surette ödün vermeyiz. Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği bizim “olmazsa olmazımız”dır. Bu husus, fabrikalarımızda çalışan işçilerimizden yolda seyahat eden arkadaşlarımıza kadar herkesi kapsar.

isahlaki

İş Ahlakı: Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde; adil, kazan-kazan ilkesi, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir. Şirketin çıkarları doğrultusunda her zaman etik ve dürüst davranırız.

inavasyon

İnovasyon: Eknolojik gelişmeleri takip eden, sistemli yaklaşıma, inovasyona ve kendimizi yenilemeye inanan bir yapıya sahip olarak, iş yapış şeklimizde bile yaratıcı ve yenilikçi olmak isteriz.

musteri-odakli

Müşteri Odaklılık: Bizim için müşterilerimizin ihtiyacı her şeyden önce gelir. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine karşılık vermek ilk önceliğimizdir.Hedefimiz; müşteri odaklı amaçlarımız doğrultusunda, her zaman üstün bir performans göstermek, güçlü sorumluluk duygusu sergileyerek sahiplenmektir.Etik değerler çerçevesinde müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi borç biliriz.

is-ortaklari

İş Ortakları: Tedarikçilerimizi dünyanın önemli ve başarılı şirketlerinden seçerek müşterilerimize ürün çeşitliliği sunarız. Tedarikçilerimizle olan iyi ilişkilerimizle, ürünlerimizin sürekliliğini temin ederken ürün portföyümüzün devamlılığını sağlayarak müşterilerimizin tedarik riskini azaltırız.Gerek tedarikçilerimiz gerekse diğer iş ortaklarımız ile ortak paydada buluşmak prensibimizdir.

veri-gizliligi

Kişisel Verilerin Gizliliği: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin kapsamında, sadece iş için hukuken gerekli ve izin verilen kişisel bilgileri kullanır ve muhafaza ederiz.

surdurebilirlik2

Sürdürülebilirlik ve Çevreye duyarlılık: Karbon Ayak izimizi enerji verimliliğimizi arttırarak ve alüminyumu dönüştürerek azaltarak çevreye olan etkimizi olumlu yönde geliştirmeye kararlıyız.

Çalışanlarımızın ürün ve hizmet satınalması yaparken, işin ekonomisi kadar sosyal ve çevresel kriterleri de karar mekanizmalarının içine almalarını bekleriz.