Sosyal Sürdürebilirlik

Yaklaşımımız

Altek Metal olarak, iş yerinde cinsiyet eşitliğine ve iyi sağlık ile refahı teşvik etmeye kararlıyız. 5. hedef olan Cinsiyet Eşitliği’ni destekleyerek, iş gücümüzde cinsiyet çeşitliliğini teşvik ediyoruz.

İş yerinde çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine son derecede önem veriyor, iş kazalarını minimize etmek için titizlikle çalışıyoruz. Bu hem toplum hem de çalışanlarımız için sürdürülebilir bir değer yaratma taahhüdümüzün bir parçasıdır.

5 Cinsiyet Eşitliği

  • Hedef 5.5 Kadınların siyasi, ekonomik ve kamusal yaşamdaki karar alma süreçlerinin her düzeyinde tam ve etkili katılımını ve liderlik için eşit fırsatlara sahip olmasını sağlama

    Altek Metal olarak yoğunlukla erkeklerin istihdam ettiğim alüminyum sektöründe %50-50 kadın – erkek istihdamı olan bir firma olmak için öz veri ile çalışıyoruz. Mevcut CEO’muzun kadın olması ile birlikte, yönetim kurulumuz %33 kadın ve şirkette çalışanlarımızın %40 kadındır. Bu rakamları mümkün olduğunca kadro değişiklikleri oldukça %50-50 yakın bir konuma getirmek için çalışıyoruz.